۱۳۹۶-۰۶-۰۹
تله های ترقوه ای در دفینه یابی

تله های ترقوه ای در دفینه یابی

تله های ترقوه ای در دفینه یابی تله های ترقوه ای در دفینه یابی چیست؟ تخته سنگ باقی مانده از تله مرگ متشکل از دو قسمت […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۹
سنگ نگاره کشیش در دفینه یابی

سنگ نگاره کشیش در دفینه یابی

سنگ نگاره کشیش در دفینه یابی کشیش در گنج یابی یکی از اشکالی است که جستجو کنندگان گنج به وفور با آن برخورد می کنند. به […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۹
مفهوم گورهای سردابه ایی در دفینه یابی

مفهوم گورهای سردابه ایی در دفینه یابی

مفهوم گورهای سردابه ایی در دفینه یابی گورهای سردابه ایی در دفینه یابی معمولا لوازم زندگی و ابزار کار نهاده شده است. علت این امر می […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۹
مفهوم زیج در دفینه یابی

مفهوم زیج در دفینه یابی

مفهوم زیج در دفینه یابی سوالی که برای ما پیش می آید این است که مفهوم زیج در دفینه یابی چیست: در زمانهای قدیم در علم […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۹
تاثیر پوشش گیاهی در دفینه یابی

تاثیر پوشش گیاهی در دفینه یابی

تاثیر پوشش گیاهی در دفینه یابی تاثیر پوشش گیاهی در دفینه یابی بسیار تاثیر گذار است و می تواند ما را تا رسیدن به گنج به […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۹
مفهوم تنور در دفینه یابی

مفهوم تنور در دفینه یابی

مفهوم تنور در دفینه یابی تنور در دفینه یابی در قدیم کاربرد زیادی داشتند و شما آنهارو میتونید در مکان های بلند و زمینی مسطح به […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۹
مفهوم درخت موزی در دفینه یابی

مفهوم درخت موزی در دفینه یابی

مفهوم درخت موزی در دفینه یابی درخت موزی در دفینه یابی یکی از درختانی است که خیلی در دفن اموال از آن استفاده میشده و دفینه […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۹
تله های زمینی در دفینه یابی

تله های زمینی در دفینه یابی

تله های زمینی در دفینه یابی تله های زمینی در دفینه یابی کار کردن این تله بسیار ساده است و با فشار بر یک طرف تله […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۸
مفهوم سنگ فلش دار در دفینه یابی

مفهوم سنگ فلش دار در دفینه یابی

مفهوم سنگ فلش دار در دفینه یابی سنگ فلش دار در دفینه یابی معمولا بصورت مربع یا مستطیل شکل هستند . این نوع فلش ها نشان […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۸
مفهوم سنگ عروس در دفینه یابی

مفهوم سنگ عروس در دفینه یابی

مفهوم سنگ عروس در دفینه یابی این سنگ در اصل نماد مجسمه نیم تنه زن و یا عروس هم به آن گفته میشود است . آثار […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۸
ﺁثار تير يا مرد كماندار در دفینه یابی

ﺁثار تير يا مرد كماندار در دفینه یابی

ﺁثار تير يا مرد كماندار در دفینه یابی اگر در جايي سنگ نگاره ﺁثار تير يا مرد كماندار در دفینه یابی را مشاهده كرديد به اين […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۸
مفهوم ﺁثار شمع سوز در دفینه یابی

مفهوم ﺁثار شمع سوز در دفینه یابی

مفهوم ﺁثار شمع سوز در دفینه یابی مفهوم ﺁثار شمع سوز در دفینه یابی مكان مقدسي در دوره اسلامي بود. بعد از ورود اسلام به ايران […]
همین حالا تماس بگیرید