آدرس دفتر
شیراز، تاچارا
انتهای دینکان نبش کوچه 21

ساعت کاری
شنبه - پنجشنبه
8:00 - 19:00

تماس با ما
09120814042


۱۳۹۶-۰۶-۲۷
سنگهای عمودی در دفینه یابی

سنگهای عمودی در دفینه یابی

سنگهای عمودی در دفینه یابی سنگهای عمودی در دفینه یابی سنگ عنصری مهم در هنر روم و یونان می باشد. رومیان و یونانی ها بر روی […]
۱۳۹۶-۰۶-۲۷
ساختار گور دخمه ها در دفینه یابی

ساختار گور دخمه ها در دفینه یابی

ساختار گور دخمه ها در دفینه یابی ساختار گور دخمه ها در دفینه یابی انواع مختلف دارد که بر اساس دوره های مختلف تاریخی شکل و […]
۱۳۹۶-۰۶-۲۷
ساروج گرم و سرد

ملات ساروج گرم و سرد در دفینه یابی

ملات ساروج گرم و سرد در دفینه یابی ملات ساروج گرم و سرد پیش از اختراع سیمان، ملات ساروج را برای اندود و آب‌بندی کردن آب‌انبارها […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
علامت دو لاکپشت

علامت دو لاکپشت روی هم در گنج یابی

علامت دو لاکپشت روی هم در گنج یابی در علامت دو لاکپشت روی هم در گنج یابی شما با دو سفید خانه روی هم دیگه مواجه […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
مفهوم سنگ گراز در گنج یابی

مفهوم سنگ گراز در گنج یابی

مفهوم سنگ گراز در گنج یابی مفهوم سنگ گراز در گنج یابی به سمت فلش شما یک استل میخواهید حوضچه کوچک که آب چشمه یا بارون […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
تندیس انسان خوابیده به پهلو در گنج یابی

تندیس انسان خوابیده به پهلو در گنج یابی

تندیس انسان خوابیده به پهلو در گنج یابی تندیس انسان خوابیده به پهلو در گنج یابی دارای چند نظریه هست یکی اینکه به جایی که نگاه […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
تصویر چهره انسان

تصویر چهره انسان در گنج یابی

تصویر چهره انسان در گنج یابی در اطراف این چهره که در حقیقت حاکم این منطقه بود باید تپه ایی باشد که مقبره وی به همراه […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
سنگ گوی میان دو دیواره در گنج یابی

سنگ گوی میان دو دیواره در گنج یابی

سنگ گوی میان دو دیواره در گنج یابی سنگ گوی میان دو دیواره در گنج یابی اگر در مکانی به همچین علامتی خوردید یعنی یک سنگ […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
جاده های قدیمی در گنج یابی

شناخت جاده های قدیمی در گنج یابی

شناخت جاده های قدیمی در گنج یابی شناخت مسیر اصلی تردد ایرانیان در زمان قدیم به ما کمک می کند تا برای دستیابی به برخی از […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
مفهوم چاپارخانه ها در گنج یابی

مفهوم چاپارخانه ها در گنج یابی

مفهوم چاپارخانه ها در گنج یابی تأسیس چاپارخانه را به کورش منسوب داشته است «یکی از ابتکارات کورش که مخصوصاً با توجه به وسعت عظیم امپراتوری‌ […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
روشهای تشخیص سنگها و کانی ها در گنج یابی

روشهای تشخیص سنگها و کانی ها در گنج یابی

روشهای تشخیص سنگها و کانی ها در گنج یابی روشهای تشخیص سنگها و کانی ها در گنج یابی که شامل موارد زیر می شود چگالی نسبی در […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
مفهوم جوغن استوانه ایی در گنج یابی

مفهوم جوغن استوانه ایی در گنج یابی

مفهوم جوغن استوانه ایی در گنج یابی گاها پیش میاد که روی یک سنگ چه به شکل ساده یا به شکل حیوانات مختلف ما شاهد جوغن […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۲
نسخه ها و نوشته ها در دفینه یابی

نسخه ها و نوشته ها در دفینه یابی

نسخه ها و نوشته ها در دفینه یابیچ نسخه ها و نوشته ها در دفینه یابی گنج نامه ها اکثرا روی سنگ است و بعد از […]