۱۳۹۶-۰۶-۰۷
مفهوم آثار صورت در دفینه یابی

مفهوم آثار صورت در دفینه یابی

مفهوم آثار صورت در دفینه یابی مفهوم آثار صورت در دفینه یابی هر جا که چهره نیمرخ یا تمام رخ مشاهده کردید باید نگاه چهره را […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۷
آثار سنگ پهن و تختی در دفینه یابی

آثار سنگ پهن و تختی در دفینه یابی

آثار سنگ پهن و تختی در دفینه یابی آثار سنگ پهن و تختی در دفینه یابی که کنار آن چشمه و در روبروی آن سنگی دیگر […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۷
مفهوم سنگ کاسه در دفینه یابی

مفهوم سنگ کاسه در دفینه یابی

مفهوم سنگ کاسه در دفینه یابی معمولا در قدیم هر کجا که قبرستانی بود سنگی صاف در آن محل گذاشته میشد که از جنس سنگ رودخانه […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۷
نشانه های دفینه مخفی در غارها

نشانه های دفینه مخفی در غارها

نشانه های دفینه مخفی در غارها نشانه های دفینه مخفی در غارها معمولا در گذشته از غارها به عنوان سر پناه استفاده می شد و جایی […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۷
فرسایش عامل اشتباه در شناسایی علایم دفینه یابی

فرسایش عامل اشتباه در شناسایی علایم دفینه یابی

فرسایش عامل اشتباه در شناسایی علایم دفینه یابی فرسایش عامل اشتباه در شناسایی علایم دفینه یابی است که عمدتا باعث اشتباه در تشخيص علايم به قول […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۷
مفهوم پازل علایم در دفینه یابی

مفهوم پازل علایم در دفینه یابی

مفهوم پازل علایم در دفینه یابی در پازل علایم در دفینه یابی اگر اشکالی بر روی صخره ها سنگ ها بود حالا ممکن است این اشکال حیوانی […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۷
مفهوم جوغن گرد در دفینه یابی

مفهوم جوغن گرد در دفینه یابی

مفهوم جوغن گرد در دفینه یابی جوغن گرد در دفینه یابی نشانه قبرنیست بلکه نشانه چاه پلمپ شده است، همانظور که در کتاب نمادها ونشانه هم […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۶
مفهوم نشانه شمشیر در گنج یابی

مفهوم نشانه شمشیر در گنج یابی

مفهوم نشانه شمشیر در گنج یابی مفهوم نشانه شمشیر در گنج یابی اگر طول شمشیر کوتاه باشد، مسافت نزدیک باید جستجو شود. اگر طول شمشیر بلند […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۶
مفهوم نشانه تبر در دفینه یابی

مفهوم نشانه تبر در دفینه یابی

مفهوم نشانه تبر در دفینه یابی مفهوم نشانه تبر در دفینه یابی  از نشانه هایی است که کمتر از آن استفاده شده است و اکثرا راهزنان […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۶
مفهوم نشانه نهنگ و یا بچه نهنگ در دفینه یابی

مفهوم نشانه نهنگ و یا بچه نهنگ در دفینه یابی

مفهوم نشانه نهنگ و یا بچه نهنگ در دفینه یابی مفهوم نشانه نهنگ و یا بچه نهنگ در دفینه یابی یکی از نشانه هایی است که […]