۱۳۹۶-۰۶-۱۹
چگونه نشانه های دفینه را بشناسیم

چگونه نشانه های دفینه را بشناسیم

چگونه نشانه های دفینه را بشناسیم چگونه نشانه های دفینه را بشناسیم نشانه (علم کتیبه) : روشی برای رمزگذاری می باشد. رمز گذاری ای که برای […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۹
مفهوم علامت سوار کار در گنج یابی

مفهوم علامت سوار کار در گنج یابی

مفهوم علامت سوار کار در گنج یابی به سمت حرکت این سوارکاران باید یک تختی باشد که در حقیقت قبرستان گبری میخواهید که فقط نظامیان و […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۹
مفهوم چکمه در دفینه یابی

مفهوم چکمه در دفینه یابی

مفهوم چکمه در دفینه یابی مفهوم چکمه در دفینه یابی نشان های پیدا شده در حین حفاری و در دل خاک هزار برابر از نشانه ها […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۶
علامت خوک سنگ در گنج یابی

علامت خوک سنگ در گنج یابی

علامت خوک سنگ در گنج یابی علامت خوک سنگ در گنج یابی نمادی است هم برای نشان دادن مسیر و در بعضی اوقات هم جهت مخفی […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۶
سنگ چین تونل ورودی تومولوس در دفینه یابی

سنگ چین تونل ورودی تومولوس در دفینه یابی

سنگ چین تونل ورودی تومولوس در دفینه یابی سنگ چین تونل ورودی تومولوس در دفینه یابی بسیاری ار آثار چه به شکل حیوان بزرگ مثل لاکپشت […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
قبرستان و انواع دفن مردگان در دفینه یابی

قبرستان و انواع دفن مردگان در دفینه یابی

قبرستان و انواع دفن مردگان در دفینه یابی در قبرستان و انواع دفن مردگان در گذشته حداقل يک کاسه آب و يک کاسه غذا گذاسته ميشده […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
علامت دو لاکپشت

علامت دو لاکپشت روی هم در گنج یابی

علامت دو لاکپشت روی هم در گنج یابی در علامت دو لاکپشت روی هم در گنج یابی شما با دو سفید خانه روی هم دیگه مواجه […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
مفهوم سنگ گراز در گنج یابی

مفهوم سنگ گراز در گنج یابی

مفهوم سنگ گراز در گنج یابی مفهوم سنگ گراز در گنج یابی به سمت فلش شما یک استل میخواهید حوضچه کوچک که آب چشمه یا بارون […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
تندیس انسان خوابیده به پهلو در گنج یابی

تندیس انسان خوابیده به پهلو در گنج یابی

تندیس انسان خوابیده به پهلو در گنج یابی تندیس انسان خوابیده به پهلو در گنج یابی دارای چند نظریه هست یکی اینکه به جایی که نگاه […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
تصویر چهره انسان

تصویر چهره انسان در گنج یابی

تصویر چهره انسان در گنج یابی در اطراف این چهره که در حقیقت حاکم این منطقه بود باید تپه ایی باشد که مقبره وی به همراه […]