۱۳۹۶-۰۵-۲۸

نشانه انگور در دفینه یابی

نشانه انگور در دفینه یابی 1- نشانه انگور ، الماس، جواهرات و سنگهای قیمتی را نماد می کند. به معنای مزار پادشاه و یا ملکه نیز […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۸

نشانه V در دفینه یابی

نشانه V در دفینه یابی نشانه V در دفینه یابی به معنا پنج می باشد : در جهت نوک تیز V پنج قدم حرکت می کنیم […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۸

نشانه پاکت در دفینه یابی

نشانه پاکت در دفینه یابی نشانه پاکت در دفینه یابی نشانه منطقه مسکونی می باشد. نشان می دهد که در این منطقه زندگی وجود داشته است. […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۶

علامت قاشق در دفینه یابی

علامت قاشق در دفینه یابی می دانیم که قاشق از چه چیزی ساخته شده است. مخصوصا در آن دوره. قاشق با درخت شمشاد زیبا می باشد. […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۶

علامت مومیایی در گنج یابی

علامت مومیایی در گنج یابی علامت مومیایی در گنج یابی و دفینه یابی : در اطرافش کاوش انجام دهید، در مزار مومیایی وجود دارد. از داخل […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۶

مفهوم نماد بز در دفینه یابی

مفهوم نماد بز در دفینه یابی نشان و نماد بز به معنی قبر شخص دلاور که در زمانهای باستان جنگجوی بزرگی بوده و به احتمال زیاد […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۶

نشانه تمساح در دفینه یابی

نشانه تمساح در دفینه یابی نشانه تمساح بعنوان نماد رهبری و افراد موفق را به تصویر کشیده است. (افرادی قوی ، ساکت ، حیله گر و […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۶
مفهوم نماد کمان در دفینه یابی

مفهوم نماد کمان در دفینه یابی

مفهوم نماد کمان در دفینه یابی در جهت پرتاب تیر چیزهای متفاوت و غیر طبیعی را جستجو کنید. کمان می تواند تنها باشد و یا اینکه […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۶
نشانه زرافه در دفینه یابی

نشانه زرافه در دفینه یابی

نشانه زرافه در دفینه یابی برای رمزگشایی نشانه زرافه باید به ویژه گی های فیزیکی زرافه دقت کنیم. طول و خمیدگی گردن زرافه به ما جهت […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۶
تومولوس ها چگونه ساخته می شدند

تومولوس ها چگونه ساخته می شدند

تومولوس ها چگونه ساخته می شدند تومولوس ها چگونه ساخته می شدند؟ اولین کاری که در هنگام ساخت تومولوس انجام می شود، انتخاب محل ساخت می […]