۱۳۹۶-۰۶-۱۴
تندیس انسان خوابیده به پهلو در گنج یابی

تندیس انسان خوابیده به پهلو در گنج یابی

تندیس انسان خوابیده به پهلو در گنج یابی تندیس انسان خوابیده به پهلو در گنج یابی دارای چند نظریه هست یکی اینکه به جایی که نگاه […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
تصویر چهره انسان

تصویر چهره انسان در گنج یابی

تصویر چهره انسان در گنج یابی در اطراف این چهره که در حقیقت حاکم این منطقه بود باید تپه ایی باشد که مقبره وی به همراه […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
سنگ گوی میان دو دیواره در گنج یابی

سنگ گوی میان دو دیواره در گنج یابی

سنگ گوی میان دو دیواره در گنج یابی سنگ گوی میان دو دیواره در گنج یابی اگر در مکانی به همچین علامتی خوردید یعنی یک سنگ […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
جاده های قدیمی در گنج یابی

شناخت جاده های قدیمی در گنج یابی

شناخت جاده های قدیمی در گنج یابی شناخت مسیر اصلی تردد ایرانیان در زمان قدیم به ما کمک می کند تا برای دستیابی به برخی از […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
مفهوم چاپارخانه ها در گنج یابی

مفهوم چاپارخانه ها در گنج یابی

مفهوم چاپارخانه ها در گنج یابی تأسیس چاپارخانه را به کورش منسوب داشته است «یکی از ابتکارات کورش که مخصوصاً با توجه به وسعت عظیم امپراتوری‌ […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
روشهای تشخیص سنگها و کانی ها در گنج یابی

روشهای تشخیص سنگها و کانی ها در گنج یابی

روشهای تشخیص سنگها و کانی ها در گنج یابی روشهای تشخیص سنگها و کانی ها در گنج یابی که شامل موارد زیر می شود چگالی نسبی در […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
مفهوم جوغن استوانه ایی در گنج یابی

مفهوم جوغن استوانه ایی در گنج یابی

مفهوم جوغن استوانه ایی در گنج یابی گاها پیش میاد که روی یک سنگ چه به شکل ساده یا به شکل حیوانات مختلف ما شاهد جوغن […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۲
نسخه ها و نوشته ها در دفینه یابی

نسخه ها و نوشته ها در دفینه یابی

نسخه ها و نوشته ها در دفینه یابیچ نسخه ها و نوشته ها در دفینه یابی گنج نامه ها اکثرا روی سنگ است و بعد از […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
علامت کانال در سنگ نگاره

علامت کانال در سنگ نگاره

علامت کانال در سنگ نگاره معانی و نظریه های مختلف در مورد علامت کانال در سنگ نگاره وجود دارد ۱- در حالت اول می تواند نشان […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۱

چگونه بدون داشتن نقشه گنج زیرخاکی و دفینه پیدا کنیم؟

چگونه بدون داشتن نقشه گنج زیرخاکی و دفینه پیدا کنیم؟ این کار خیلی مشکل است اما شدنی است پیدا کردن یه همچنین چیزی مثل پیدا کردن […]