۱۳۹۶-۰۵-۲۳

مفهوم نشانه تیر و کمان در دفینه یابی

مفهوم نشانه تیر و کمان در دفینه یابی جهتی را كه تیر از كمان پرتاب می شود و مناطقی كه غیر طبیعی به نظر می رسد […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۳

نشانه ردپای برهنه یا علامت پا

نشانه ردپای برهنه یا علامت پا نشانه ردپای اگر رد پای راست باشد به سمت انگشتان پا و متمایل به سمت راست باید بررسی شود. اگر […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۳

مفهوم نشانه T در گنج یابی

مفهوم نشانه T در گنج یابی نشانه T یک نشانه جهت دهنده است. بعضی مواقع این نشانه مانند نشانه صلیب تفسیر شده است. زمانی که نشانه […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۳

مفهوم نشانه سنگ محراب در دفینه یابی

مفهوم نشانه سنگ محراب در دفینه یابی مفهوم نشانه سنگ محراب در دفینه یابی نشانه منطقه عبادت است. در دوران باستان به دلیل اعتقادات اساطیری، انسان […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۳

مفهوم نشانه لاکپشت در دفینه یابی

مفهوم نشانه لاکپشت در دفینه یابی وجود نشانه لاکپشت در جایی می تواند چند حالت داشته باشد. در بیشتر مواقع لاکپشت در نزدیکی آب قرار دارد. […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۲

آثار و نشانه های دفینه در چاه

آثار و نشانه های دفینه در چاه   تصویر زیر جایگاهی برای پنهان ساختن اشیاء و دفینه درون چاه بوده که برای نمونه از سایتی خارجی […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۲

معرفی انواع جوغان در گنج یابی و دفینه یابی

معرفی انواع جوغان در گنج یابی و دفینه یابی از انواع نشانه ها که به تعداد زیادی در اراضی و مناطق مختلف کشور با آنها روبرو […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۲

علامت گاو در گنج یابی و دفینه یابی

علامت گاو در گنج یابی و دفینه یابی در فلسفه یونان خدای دریا را نماد می کند. معانی قدرت و حفاظت را هم می دهد . […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۲

مفهوم نماد دست در دفینه یابی

مفهوم نماد دست در دفینه یابی این نشانه دارای چند حالت است که باید به آنها توجه کرد. نخستین مورد این است که اگر یک نشانه […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۲

تومولوس ها یا تل های خاکی در گنج یابی

تومولوس ها یا تل های خاکی در گنج یابی تومولوس مزار یا مقبره ای است که به پادشاه و خانواده او تعلق داشته و برای آنها […]