۱۳۹۶-۰۶-۰۵
مفهوم پایه های پل ها در دفینه یابی

مفهوم پایه های پل ها در دفینه یابی

مفهوم پایه های پل ها در دفینه یابی برای افراد دفن کننده گنج، مفهوم پایه های پل ها در دفینه یابی نیز به اندازه مناطق اطراف […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
مفهوم معابد و کلیساها در دفینه یابی

مفهوم معابد و کلیساها در دفینه یابی

مفهوم معابد و کلیساها در دفینه یابی مفهوم معابد و کلیساها در دفینه یابی خواه به دلیل اعتقادات و یا خواه به خاطر ایمنی، یکی از […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
مفهوم جنگل ها در دفینه یابی

مفهوم جنگل ها در دفینه یابی

مفهوم جنگل ها در دفینه یابی مفهوم جنگل ها در دفینه یابی یکی از جاهایی می باشد که اکثر دفینه ها در آن دفن می شوند. […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
مفهوم اراضی ها در دفینه یابی

مفهوم اراضی ها در دفینه یابی

مفهوم اراضی ها در دفینه یابی انسانها مفهوم اراضی ها در دفینه یابی را با توجه به شرایط آنها بررسی می کردند ، تراکم جمعیت و […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
پای غاز و پای مرغ در دفینه یابی

پای غاز و پای مرغ در دفینه یابی

پای غاز و پای مرغ در دفینه یابی پای غاز و پای مرغ در دفینه یابی یکی از علایمی است که بسیاری از محققان آن را […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
درختان کهنسال در دفینه یابی

درختان کهنسال در دفینه یابی

درختان کهنسال در دفینه یابی درختان کهنسال در دفینه یابی شکلی جا افتاده در تمامی فرهنگ هاست. در دین های مختلف علاوه بر داشتن معنانی متفاوت، […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
مفهوم نشانه بت خانواده در دفینه یابی

مفهوم نشانه بت خانواده در دفینه یابی

مفهوم نشانه بت خانواده در دفینه یابی مفهوم نشانه بت خانواده در دفینه یابی نشانه قسمی است که گروهی خورده می شود، صلیب نیز گفته می […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۴
نشانه حلقه در دفینه یابی

نشانه حلقه در دفینه یابی

نشانه حلقه در دفینه یابی نشانه حلقه در دفینه یابی : نشانه دفینه نمی باشد. عموما حلقه های تو در تو یا تک حلقه نشانه دفینه […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۴
مفهوم خط و خطوط روی سنگ در دفینه یابی

مفهوم خط و خطوط روی سنگ در دفینه یابی

مفهوم خط و خطوط روی سنگ در دفینه یابی خط و خطوط روی سنگ در دفینه یابی یک خط راست به ما جهت می دهد. یک […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۴
مفهوم جدول چهارخانه بروی سنگ در دفینه یابی

مفهوم جدول چهارخانه بروی سنگ در دفینه یابی

مفهوم جدول چهارخانه بروی سنگ در دفینه یابی جدول چهارخانه بروی سنگ در دفینه یابی نظر اول : این سنگهایی که به نام سنگ dama شناخته […]