۱۳۹۶-۰۶-۰۴
معنا و مفهوم خرس لنگان در دفینه یابی

معنا و مفهوم خرس لنگان در دفینه یابی

معنا و مفهوم خرس لنگان در دفینه یابی معنا و مفهوم خرس لنگان در دفینه یابی : نشانه راهزنان می باشد. در اصل این نشانه به […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۴
مفهوم نشانه عصا در گنج یابی

مفهوم نشانه عصا در گنج یابی

مفهوم نشانه عصا در گنج یابی مفهوم نشانه عصا در گنج یابی نشان عصایی که به شکل برآمدگی می باشد، مثل نقشه آن منطقه است. گذرگاه […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۴
مفهوم نشانه جغد در دفینه یابی

مفهوم نشانه جغد در دفینه یابی

مفهوم نشانه جغد در دفینه یابی جغد با توجه به ساختارش در خرابه ها زندگی می کند. مخفی گاه هایش غارها و خرابه ها می باشد. […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
مفهوم اتاق های خالی در گنج یابی

مفهوم اتاق های خالی در گنج یابی

مفهوم اتاق های خالی در گنج یابی مفهوم اتاق های خالی در گنج یابی : اگر با اتاق خالی مواجه شدید پسروی نکنید. کف ، سقف […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
مفهوم علامت ضربدر در دفینه یابی

مفهوم علامت ضربدر در دفینه یابی

مفهوم علامت ضربدر در دفینه یابی مفهوم علامت ضربدر در دفینه یابی توسط برخی از افراد علامت ضربدر نقطه نهایی معلوم شده است ولی ما در […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
مفهوم نماد چکش یا کلنگ دو سر در دفینه یابی

مفهوم نماد چکش یا کلنگ دو سر در دفینه یابی

مفهوم نماد چکش یا کلنگ دو سر در دفینه یابی نماد چکش یا کلنگ دو سر در دفینه یابی به معنی کندن است یعنی با کندن […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
مفهوم نماد انبردست در دفینه یابی

مفهوم نماد انبردست در دفینه یابی

مفهوم نماد انبردست در دفینه یابی نماد انبردست در دفینه یابی از ابزار میخ کشی می باشد. به همراه میخ، سوزن و چکش استفاده می شود. […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
مفهوم نماد چکش در دفینه یابی

مفهوم نماد چکش در دفینه یابی

مفهوم نماد چکش در دفینه یابی نماد چکش در دفینه یابی ابزار حکاکان سنگ می باشد. عموما به معنای زدن و شکستن می باشد. گاها گفته […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
مفهوم نشانه زن حامله در دفینه یابی

مفهوم نشانه زن حامله در دفینه یابی

مفهوم نشانه زن حامله در دفینه یابی مفهوم نشانه زن حامله در دفینه یابی در بعضی روایات هست که شکم زن حامله را باید شکست. به […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۱
نشانه چوپان و گوسفندانش در دفینه یابی

نشانه چوپان و گوسفندانش در دفینه یابی

نشانه چوپان و گوسفندانش در دفینه یابی نشانه چوپان و گوسفندانش در دفینه یابی نظر اول : چوپان پر محبت، مهربان و دقت گر به مکانهایی […]