۱۳۹۶-۰۶-۰۱

نشانه الاغ در دفینه یابی

نشانه الاغ در دفینه یابی نشانه الاغ در دفینه یابی نمادی مقدس است. در محل یافت نشانه الاغ و در اراضی صاف یک قبرستان وجود دارد. […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۱

سنگ زین در دفینه یابی

سنگ زین در دفینه یابی سنگ زین در دفینه یابی به زین سوار شو و به جلویت نگاه کن، تخته سنگ بلندی خواهی دید، بالای این […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۱
مفهوم حکاکی کانال های سنگی در دفینه یابی

مفهوم حکاکی کانال های سنگی در دفینه یابی

مفهوم حکاکی کانال های سنگی در دفینه یابی حکاکی کانال های سنگی به این گونه ساختارها به چهار نوع تعبیر میشود. 1- نشان این است که […]
۱۳۹۶-۰۵-۳۰
مفهوم نماد سنگ کیلومتر در دفینه یابی

مفهوم نماد سنگ کیلومتر در دفینه یابی

مفهوم نماد سنگ کیلومتر در دفینه یابی نماد سنگ کیلومتر در دفینه یابی نشان دهنده سنگ مسافتی که در سر راههای تجاری باستانی گذاشته می شد، […]
۱۳۹۶-۰۵-۳۰
مفهوم نشانه سگ در دفینه یابی

مفهوم نشانه سگ در دفینه یابی

مفهوم نشانه سگ در دفینه یابی نشانه سگ در دفینه یابی سگ: یکی از سمبل ها و اشکال یونانی است. نشانه سگ در دفینه یابی عموما […]
۱۳۹۶-۰۵-۳۰
نشانه های غار در دفینه یابی

نشانه های غار در دفینه یابی

نشانه های غار در دفینه یابی نشانه های غار در دفینه یابی نظر اول : نماد یا نشانه دفینه که به معنای غار می باشد در […]
۱۳۹۶-۰۵-۳۰
مفهوم پله ها در گنج یابی

مفهوم پله ها در گنج یابی

مفهوم پله ها در گنج یابی مفهوم پله ها در گنج یابی نظر اول : به معنای این می باشد که باید از پله بالا و […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۹

نماد تاج در دفینه یابی

مفهوم نماد تاج در دفینه یابی و گنج یابی نماد تاج در دفینه یابی همیشه سمبل قدرت و حاکمیت یک حاکم است. این سمبل برای مسیحیان، نشانه حاکمیت و […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۹

نماد چراغ پیه سوز در گنج یابی

نماد چراغ پیه سوز در گنج یابی سمبل و نماد چراغ پیه سوز در گنج یابی از اهمیت بالایی برخوردار است، در جایی که یافته شود، به […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۹

مفهوم نشانه نعل اسب در دفینه یابی

مفهوم نشانه نعل اسب در دفینه یابی مفهوم نشانه نعل اسب در دفینه یابی این نشانه نیز نادر یافت می شود. جای میخ هایش حتما باید […]