۱۳۹۶-۰۵-۲۴

مفهوم قفل و کلید در دفینه یابی

مفهوم قفل و کلید در دفینه یابی مفهوم قفل و کلید در دفینه یابی می تواند به عنوان یک عنصر دانایی تفسیر گردد. قفل و کلید […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۴

نماد نان سنگی در دفینه یابی

نماد نان سنگی در دفینه یابی ماده بسیار جالب توجهی است که در حفاری های قبرها و یا مکان مقدس و مخصوص عبادت در ایران با […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۴

درختان اطراف محل دفینه

درختان اطراف محل دفینه در ایران انواع مختلف درخت وجود دارد. در گذشته درختانی كه عمر طولانی داشتند برای نشانه استفاده می شدند و در بیشتر […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۳

مفهوم نشانه لوزی گنج یابی

مفهوم نشانه لوزی گنج یابی نشانه لوزی به تنهایی استفاده نمی شود و امکان دارد در یک طرفش نقطه چین یا دایره داشته باشد. باید به […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۳

مفهوم نشانه تیر و کمان در دفینه یابی

مفهوم نشانه تیر و کمان در دفینه یابی جهتی را كه تیر از كمان پرتاب می شود و مناطقی كه غیر طبیعی به نظر می رسد […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۳

نشانه ردپای برهنه یا علامت پا

نشانه ردپای برهنه یا علامت پا نشانه ردپای اگر رد پای راست باشد به سمت انگشتان پا و متمایل به سمت راست باید بررسی شود. اگر […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۳

مفهوم نشانه T در گنج یابی

مفهوم نشانه T در گنج یابی نشانه T یک نشانه جهت دهنده است. بعضی مواقع این نشانه مانند نشانه صلیب تفسیر شده است. زمانی که نشانه […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۳

مفهوم نشانه سنگ محراب در دفینه یابی

مفهوم نشانه سنگ محراب در دفینه یابی مفهوم نشانه سنگ محراب در دفینه یابی نشانه منطقه عبادت است. در دوران باستان به دلیل اعتقادات اساطیری، انسان […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۳

مفهوم نشانه لاکپشت در دفینه یابی

مفهوم نشانه لاکپشت در دفینه یابی وجود نشانه لاکپشت در جایی می تواند چند حالت داشته باشد. در بیشتر مواقع لاکپشت در نزدیکی آب قرار دارد. […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۲

آثار و نشانه های دفینه در چاه

آثار و نشانه های دفینه در چاه   تصویر زیر جایگاهی برای پنهان ساختن اشیاء و دفینه درون چاه بوده که برای نمونه از سایتی خارجی […]