۱۳۹۶-۰۵-۲۳

مفهوم نشانه لاکپشت در دفینه یابی

مفهوم نشانه لاکپشت در دفینه یابی وجود نشانه لاکپشت در جایی می تواند چند حالت داشته باشد. در بیشتر مواقع لاکپشت در نزدیکی آب قرار دارد. […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۲

آثار و نشانه های دفینه در چاه

آثار و نشانه های دفینه در چاه   تصویر زیر جایگاهی برای پنهان ساختن اشیاء و دفینه درون چاه بوده که برای نمونه از سایتی خارجی […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۲

معرفی انواع جوغان در گنج یابی و دفینه یابی

معرفی انواع جوغان در گنج یابی و دفینه یابی از انواع نشانه ها که به تعداد زیادی در اراضی و مناطق مختلف کشور با آنها روبرو […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۲

علامت گاو در گنج یابی و دفینه یابی

علامت گاو در گنج یابی و دفینه یابی در فلسفه یونان خدای دریا را نماد می کند. معانی قدرت و حفاظت را هم می دهد . […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۲

مفهوم نماد دست در دفینه یابی

مفهوم نماد دست در دفینه یابی این نشانه دارای چند حالت است که باید به آنها توجه کرد. نخستین مورد این است که اگر یک نشانه […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۲

تومولوس ها یا تل های خاکی در گنج یابی

تومولوس ها یا تل های خاکی در گنج یابی تومولوس مزار یا مقبره ای است که به پادشاه و خانواده او تعلق داشته و برای آنها […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۲

مفهوم نماد شیر در دفینه یابی

مفهوم نماد شیر در دفینه یابی علامت شیر جزئی از نمادگرایی قرون وسطی بوده و شیر به عنوان نمادی از حضرت عیسی (ع) در دورانهای مختلف […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۲

مفهوم سنگ نگاره حکاکی مربع در دفینه یابی

مفهوم سنگ نگاره حکاکی مربع در دفینه یابی نشانه حکاکی های گرد ، حکاکی مربع ، حکاکی مستطیل سه عدد نشانه است که در اراضی و […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۱

مفهوم نشانه اسب و اسب سوار

مفهوم نشانه اسب و اسب سوار در صورت مواجه شدن با نشانه اسب و اسب سوار، مسیری را که نشانه اسب یا اسب سوار نگاه می […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۱
نشانه آتشکده ها در دفینه یابی

نشانه آتشکده ها در دفینه یابی

نشانه آتشکده ها در دفینه یابی آتشکده ها مکانی بودند مانند مساجد امروزی، البته با این تفاصیل که در آن زمان به خاطر نبود بانک مردم […]