معرفی انواع علامت کانال در سنگ نگاره در دفینه یابی